Via Reggia

1 Magurski Park Narodowy
1 Magurski Park Narodowy
2
2
3 cerkiew w Chyrowej
3 cerkiew w Chyrowej
4
4
5
5
6 Pannonica 2016r.
6 Pannonica 2016r.
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12 prace Tomka Pileckiego
12 prace Tomka Pileckiego
13
13
14
14
15 zosta_ tylko mój namiot
15 zosta_ tylko mój namiot
16 jako ostatni wyjezdzam z Pannoniki
16 jako ostatni wyjezdzam z Pannoniki
17 Stary S_cz
17 Stary S_cz
18
18
19
19
20
20
21 jez.Ro_nowskie
21 jez.Ro_nowskie
22
22
23
23
24
24
25 Mo_cice ,zak_ady azotowe
25 Mo_cice ,zak_ady azotowe
26 Tarnów
26 Tarnów
27
27
28 cie_ bimy starej synagogi
28 cie_ bimy starej synagogi
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34 mauzoleum gen.Bema
34 mauzoleum gen.Bema
35 przed jedynym w Polsce muzeum romskim
35 przed jedynym w Polsce muzeum romskim
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
41
41
42
42
43 muzeum etnograficzne w Tarnowie
43 muzeum etnograficzne w Tarnowie
44
44
45
45
46
46
47
47
48 wyjazd z Tarnowa
48 wyjazd z Tarnowa
49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56 rynek w Wieliczce
56 rynek w Wieliczce
57
57
58
58
59
59
60 nieprzejezdny dla rowerów szlak via reggia
60 nieprzejezdny dla rowerów szlak via reggia
62 elektrownia Opole
62 elektrownia Opole
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74 tost u Witka
74 tost u Witka
75
75
76
76
77 Tiff Festiwal we Wroc_awiu
77 Tiff Festiwal we Wroc_awiu
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91 ten cz_owiek z obrazka za_ozy_ pierwszy zak_ad fotograficzny w Paramaribo-Surinam
91 ten cz_owiek z obrazka za_ozy_ pierwszy zak_ad fotograficzny w Paramaribo-Surinam
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105
105
106
106
107
107
108
108
109
109
110
110
111
111
112
112